Rosendal Garden Party 2023:
About Rosendal Garden Party

Rosendal Garden Party is the most magical evenings of the summer. 2 days of great acts, nice food & beverages, art, activities & experiences. Each day has it’s own unique identity – a headliner accompanied of handpicked newcomers and timeless favourites.

All brought together with the beautiful surrounding at Rosendal, Djurgården.

We start early afternoon and end just before the night starts. An awesome evening, or the best weekend of the year!

The Basics
  • Four awesome days of shows at Djurgården June 9-10.
  • Age limit: 13 years
Om Nationalstadsparken

Den vackra parkmiljön där Rosendal Garden Party är en del av Kungliga nationalstadsparken, som sträcker sig över en mil inom kommunerna Solna, Stockholm och Lidingö – från Ulriksdal och Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.

Grunden i Nationalstadsparken är Djurgårdsmarken, som sedan senmedeltiden har varit kunglig mark. Det är en anledning till att området är relativt sparsamt exploaterat.

I århundraden har området beundrats för sin skönhet. Ända sedan 1700-talet har stadsborna fått komma hit för promenader, utflykter och nöjen. I dag är Kungliga nationalstadsparken Stockholmsregionens mest välbesökta rekreationsområde.

Parken har ett rikt växt- och djurliv med över 800 olika sorters blomväxter, mer än 1200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter. De många åldriga ekarna ger livsrum för insekter och fåglar. De utgör ett av norra Europas största samlade ekbestånd.

Läs mer på nationalstadsparken.se.

/