Rosendal Garden Party 2023:
Sustainability – vision and purpose

Our vision is clear – Rosendal Garden Party will be the most sustainable outdoor music event in the Nordics.

Through a high level of ambition, we want to challenge ourselves, as well as our visitors and everyone else in the music and event industry to become more sustainable.

We want to contribute to increased knowledge and awareness of climate change and sustainability. This applies both internally and externally to audiences, artists, sponsors, partners and our suppliers.

This is how we do it:
  • Vi ska mäta klimatavtryck från transport, energi, mat, dryck och relevant utrustning. Resultatet sammanfattas i en rapport från Gidås Hållbarhetsbyrå och kommer att publiceras i Rosendals kanaler, tillgänglig för alla.
  • Vi ska använda hållbart material och hållbara metoder i alla led och minimera vårt avfall. I de fall vi får avfall jobbar vi aktivt för att återanvända detta genom samarbete med avfallsoperatören.
  • Vi har noggranna kontroller av leverantörer och partners, vi ser dessutom till att göra dem engagerade i hållbarhet och bjuda in dem på resan.
  • Vi väljer en meny baserat på matkonceptet ”Diet for a Green Planet”. Detta går ut på att maten ska vara ekologiskt producerad, bestå av så lite animaliska produkter som möjligt (max 20%) och främst bestå av grönsaker, baljväxter och fullkorn. Det ska vara lokalt producerat i säsong, minimera svinnet och sist men inte minst: vara hälsosamt och riktig gott.
  • Vi uppmanar alla besökare att resa och agera hållbart inför och under Rosendal Garden Party, vi kommer även använda vår plattform för att sprida information och kunskap om området.
  • Vi genomför hälsofrämjande aktiviteter med fokus på välmående hos personal knutna till Rosendal Garden Party.
  • Vi kommer granska oss själva som arrangör och bransch och vara transparenta; vi delar vår hållbarhetsstrategi med tillhörande åtgärdsplan. Vi kommer presentera mätbara mål genom nyhetsbrev, hemsida och sociala medier före evenemangen, samt resultatet efter.
  • Vi har en långsiktig hållbarhetsplan och implementerar och utvecklar FKP Scorpios hållbarhetsarbete Make it Count.

En väldigt viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete är vårt arbete för att få A Greener Festival-certifiering. För att lära, göra och kunna dela med oss av kunskapen och informationen jobbar vi med välrenommerade A Greener Festival och deras hållbarhetscertifiering, utvecklat för just festivaler och events. De kommer också att kontrollera allt vi gör på plats och utifrån det ta fram en rapport om hur evenemanget har genomförts.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i vårt Hållbarhetsarbete kan du ladda ner vår Hållbarhetsvision här.

/