Hållbarhet
Hållbarhet
Program
Hållbarhet – vision och syfte

Vår vision är tydlig – Rosendal Garden Party ska bli det mest hållbara musikevenemanget som arrangeras utomhus i Norden.

Genom en hög ambitionsnivå vill vi utmana såväl oss själva, som våra besökare och alla andra inom musik- och evenemangsbranschen att bli mer hållbara.

Vi vill bidra till ökad kunskap och medvetenhet kring klimatförändringar och hållbarhet. Det gäller både internt och externt till publik, artister, sponsorer, partners och våra leverantörer.

Så här ska vi göra:
  • Vi ska mäta klimatavtryck från transport, energi, mat, dryck och relevant utrustning. Resultatet sammanfattas i en rapport från Gidås Hållbarhetsbyrå och kommer att publiceras i Rosendals kanaler, tillgänglig för alla.
  • Vi ska använda hållbart material och hållbara metoder i alla led och minimera vårt avfall. I de fall vi får avfall jobbar vi aktivt för att återanvända detta genom samarbete med avfallsoperatören.
  • Vi har noggranna kontroller av leverantörer och partners, vi ser dessutom till att göra dem engagerade i hållbarhet och bjuda in dem på resan.
  • Vi väljer en meny baserat på matkonceptet ”Diet for a Green Planet”. Detta går ut på att maten ska vara ekologiskt producerad, bestå av så lite animaliska produkter som möjligt (max 20%) och främst bestå av grönsaker, baljväxter och fullkorn. Det ska vara lokalt producerat i säsong, minimera svinnet och sist men inte minst: vara hälsosamt och riktig gott.
  • Vi uppmanar alla besökare att resa och agera hållbart inför och under Rosendal Garden Party, vi kommer även använda vår plattform för att sprida information och kunskap om området.
  • Vi genomför hälsofrämjande aktiviteter med fokus på välmående hos personal knutna till Rosendal Garden Party.
  • Vi kommer granska oss själva som arrangör och bransch och vara transparenta; vi delar vår hållbarhetsstrategi med tillhörande åtgärdsplan. Vi kommer presentera mätbara mål genom nyhetsbrev, hemsida och sociala medier före evenemangen, samt resultatet efter.
  • Vi har en långsiktig hållbarhetsplan och implementerar och utvecklar FKP Scorpios hållbarhetsarbete Make it Count.

En väldigt viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete är vårt arbete för att få A Greener Festival-certifiering. För att lära, göra och kunna dela med oss av kunskapen och informationen jobbar vi med välrenommerade A Greener Festival och deras hållbarhetscertifiering, utvecklat för just festivaler och events. De kommer också att kontrollera allt vi gör på plats och utifrån det ta fram en rapport om hur evenemanget har genomförts.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i vårt Hållbarhetsarbete kan du ladda ner vår Hållbarhetsvision här.