Hållbarhet – En ambitiös vision

Vår vision är tydlig – Rosendal Garden Party ska bli det mest hållbara musikevenemanget som arrangeras utomhus i Norden.

Genom en hög ambitionsnivå vill vi utmana såväl oss själva, som våra besökare och alla andra inom musik- och evenemangsbranschen att bli mer hållbara.

Vi vill bidra till ökad kunskap och medvetenhet kring klimatförändringar och hållbarhet. Det gäller både internt och externt till publik, artister, sponsorer, partners och våra leverantörer.

Under Rosendal Garden Party 2022 mättes evenemangets totala utsläpp av växthusgaser – både direkta och indirekta utsläpp mättes.

De totala utsläppen från Rosendal Garden Party 2022 uppgår till 218 ton CO2. För att få fram ett mått som inte påverkas av huruvida det kommer fler eller färre personer till Rosendal Garden Party 2023 har vi räknat om våra utsläpp till kilo CO2 per evenemangsbesökare.

2022 landade vi på 5,5 kg CO2/besökare. Utmaningen framåt blir att sänka den siffran.

VAD DU KAN GÖRA:

  • Res smart: Gå, cykla eller ta elfordon. Reser du längre? Ta tåget eller samåk med elbil.
  • Ät klimatsmart: Veganska rätter har klart lägre klimatpåverkan än rätter baserade på nötkött.
  • Konsumera inte i onödan: Ät och drick gott, men köp inte mer än det du gör av med.

VAD VI GÖR:

  • Artister: Satsar på få, men högkvalitativa artister och aktivt arbeta för att sänka klimatavtrycket från deras resor.
  • Tunga transporter: Inventerar hur vi bygger upp området och se över om det finns alternativa lösningar som kräver mindre tunga transporter.
  • Mat & dryck: Ser över vårt utbud, prioritera lokalproducerat & minimera användandet av råvaror med hög påverkan.
Kort om utsläppen

Utsläppen under Rosendal Garden Party 2022 delades upp i sju kategorier. Så här såg fördelningen ut:

Energi: Energi motsvarar 8% av våra totala utsläpp. Det handlar bland annat om de generatorer som krävs för att försörja scenen med el. Genom att arbeta med Eco Par A kunde vi minimera de fossila utsläppen från energiförsörjningen.

Transport av publik: Publikens resor till och från Rosendal Garden Party stod för 36% av vårt totala utsläpp (79,6 ton CO2e), så det är en stor utsläppspost.

  • 1% flög = 39,0 ton CO2e.
  • 64% valde att gå, cykla eller ta eldrivna fordon (tunnelbana, tåg, elbil eller elsparkcykel) = 1,2 ton CO2e.

Det visar att det går att resa klimatsmart och att klimatsmart resande gör enorm skillnad.

Transport av artister: Artisternas resor stod för 22% av våra utsläpp. Den dominerande utsläppskällan från transporten av artister var internationella artisters flygresor.

Tunga transporter: För att bygga upp och genomföra evenemanget krävs att material forslas till området med tunga transporter. Dessa transporter stod för 12% av våra utsläpp.

Dryck: Dryckerna som konsumerades under evenemanget stod för 11% av våra utsläpp. Alla drycker som såldes har liknande utsläppsvärden, men öl stod för 80% av utsläppen från våra drycker – en återspegling av vad som konsumerades mest.

Mat: 10% av våra utsläpp kom från maten som serverades. Noterbart är att det såldes 4660 veganska måltider, vilket gav upphov till 0,9 ton CO2e, jämfört med 4,4 ton CO2e från de 2603 sålda nötköttsmåltiderna.

Om Rapporten

Under Rosendal Garden Party 2022 mättes evenemangets totala klimatavtryck. Detta avtryck har sammanställts i en rapport av Gidås Hållbarhetsbyrå. Rapporten har gjorts i enlighet med Green House Gas-protokollet och omfattar direkta utsläpp, indirekta utsläpp från energiförbrukning, indirekta utsläpp i värdekedjan och biogena utsläpp som allokeras Out of Scope.

Läs hela rapporten här.

En väldigt viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete är vårt arbete för att få A Greener Festival-certifiering. För att lära, göra och kunna dela med oss av kunskapen och informationen jobbar vi med välrenommerade A Greener Festival och deras hållbarhetscertifiering, utvecklat för just festivaler och events. De kommer också att kontrollera allt vi gör på plats och utifrån det ta fram en rapport om hur evenemanget har genomförts. För 2022 certifierades vi som Improvers.

Om du vill fördjupa dig ännu mer i vårt Hållbarhetsarbete kan du ladda ner vår Hållbarhetsvision.

Nyhetsbrev
Partner
Supporter
/