ÅRETS TEMA: POSITIVA FRAMTIDSVISIONER!

Samtidens utmaningar består av klimatkris, krig, ojämlikhet och ökade klyftor, och dessutom tycks de sociala mediernas algoritmer föredra hat och polarisering. Vi vill vara en motvikt!

Skulle vi kunna hjälpas åt att visionera?! Hur skulle berättelserna kring positiva framtidsvisioner kunna se ut? De kallas ofta för utopier och många hävdar att de inte är möjliga, men det skulle kunna vara annorlunda!

Rosendal Garden Party har tillsammans med Konstakademien och ArkDes utlyst ett open call till konstnärer kring temat: POSITIVA FRAMTIDSVISIONER! och valt ut ett gäng otroliga konstnärer.

Läs mer om varje konstnär nedan:

Den Stora Väven

Den Stora Väven, skapad av Karin Victorin, Rebecca Tiger och Olle Bjerkås, erbjuder en glimt in i framtiden. LumenMind, en ’space vessel’ från en framtida dimension, öppnar sitt ’Future Obsession Booth’ för reflektion kring digitalisering, AI, krig och klimatkris. Projektet, stött av Postkodstiftelsen, utforskar hållbarhet genom fantasi.

SymbioLab

SymbioLab, grundat 2009 av konstnärerna Julia Adzuki och Patrick Dallard, är ett mobilt laboratorium för relationell konst, ekologi och lyssnande. De bjuder in till kroppsanknutna konstupplevelser och ett lekfullt förhållningssätt till ekologi.

Ruben Wätte

Ruben Wätte arbetar med konst i offentligheten och använder anarkistisk pedagogik för att skapa förändringar i medskaparnas inre och yttre landskap.

Paola Torres Núñez del Prado

Paola Torres Núñez del Prado är en transmediakonstnär och kurator från Peru som utforskar sinnenas gränser och kulturell hegemoni genom sin konst. Hennes verk finns i samlingarna hos Statens konstråd och Malmö Stadsmuseum.

Ossian Theselius

Ossian Theselius är en konstnär född i Stockholm 1983. Han experimenterar med många olika tekniker och kommer att presentera en stor drömmig framtidsvision på tyg på Rosendal.

Anne Li Karlsson

Anne-Li Karlsson är en Stockholmsbaserad bildkonstnär som rör sig mellan animation, illustration och egna konstnärliga projekt. För Rosendals garden party skapar hon en färgstark väggmålning med publiken i fokus.

Nyhetsbrev
Partner
Supporter
/